2x Eriksson i Supercar för 2015
Eriksson och Hultgren i OMSE lites